Ръководители Национални Центрове

Национален център по безопасност на хранителните продукти от животински произход

Проф. Христо Даскалов

Национален център по здравеопазване на животните

доц. Юлиана Ташева двм