Секция "Бактериология и бактериални болести"

Ръководител : доцент д-р Стоянка Атанасова, двм
Име Стоянка Стоилова Атанасова
Научнозвание/степен Доцент, двм
Телефони 0884120099
Факс 029525306
E-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Секция „Бактериология и бактериални болести по животните” включва 3 лаборатории:

  • НРЛ „Туберкулоза и Антракс”
  • НРЛ „Бруцелоза”
  • „Бактериални болести по животнити”

В секцията работят трима доценти, трима главни асистенти, един ветеринарен лекар, един зооинжинер и един медицински лаборант и двама лаборанти. Основната дейност на секция „Бактериология и бактериални болести по животните” е с насоченост научноизследователска, диагностична и експертна дейност по проблемите на бактериалните болести по животните - етиология, епизоотология, диагностика, профилактика и контрол.

НРЛ „Туберкулоза и Антракс”

Основното направление в дейността на лабораторията е разработване на методи за диагностика и борба с туберкулозата по животните. В лабораторията се работи главно с 4 акредитирани метода - Бактериологично изолиране на Bacillus anthracis , OIE Manual 2008, раздел 2.1.1, т.1а; Асколи преципитационен тест за антраксен антиген, OIE Manual 2008, раздел 2.1.1, т.1b; Бактериологичен метод за установяване на Mycobacterium bovis, OIE Manual 2009, раздел 2.4.7, т.1 а и b. и Изолиране на салмонелни бактерии от фуражи, БДС EN ISO 6579 Хоризонтален метод за изолиране на Salmonella sp. Лабораторията разшири обхвата на акредитация и с PSR метод за диагностика на микобактерии.

НРЛ „ Бруцелоза”

В лабораторията се извършва серологична диагностика на бруцелозата по животните, заразен епидидимит по кочове, сап и дурин по конете. Всички изследвания са в обхват на акредитация

Лаборатория „Бактериални болести по животните”

В областта на птичата патология в лабораторията се извършват научноизследователски и диагностични изследвания свързани с етиологията, епизоотологията и борбата с тифа по птиците - Салмонела галинарум -инфекция и салмонелозите причинявани от подвижни салмонели – С. ентеритидис, С.тифимуриум, острата, хроничната и атипичната форма на холерата (пастьорелоза) по птиците, респираторната микоплазмоза, колибактериозите, кампилобактериозата, стафилококозата, некротичния ентерит, хемофилозата (Хемофилус парагалинарум, Авибактериум парагалинарум), орнитобактериоза и други. Задълбочени проучвания се извършват и по отношение заболяванията при токачки, щрауси, пъдпъдъци, волиерно отглежданите птици -фазани, кеклици, яребици, диви пуйки, глухари, тетреви.и други.

При свинете разработките на лабораторията са свързани основно с проблемите на епизоотологията, диагностиката и профилактиката на салмонелозите, колибактериозите, червенката, дизентерията, некротичния ентерит и хеморагичния илеит – причиняван от Лавсония интрацелуларис, актинобацилната плевропневмония.

При конете се контролира заразния метрит, причиняван от Тайлорела еквигениталис, салмонелозен аборт при кобилите ( Салмонела абортус екви), зооантропонозните инфекции, мит по кончетата и др.

Обект на проучване в лабораторията са и другите бактериални болести по животните – туларемия, микоплазмените инфекции, кампилобактериозата, анаеробните инфекции, листериозата, салмонелозните инфекции, пастьорелозата и други.

Лабораторията изготвя и необходимите хранителни среди за всички звена на Института.


Състав:

доц.д-р Стоянка Ананасова, двм

доц.д-р Снежанка Иванова, двмp

доц.д-р Албена Ангелова, двм

гл.асистент д-р Йоско Петков, двм

гл.асистент д-р Таня Савова-Лалковска, двм

д-р Евгения Димитрова

зооинж.Иваничка Цветкова

лаборант Весела Илчева

лаборант Галина Бончева

лаборант Гина Асенова