Секция "Вирусология и вирусни болести"

Ръководител секция: Проф. д-р Райко Пешев, двм

raiko-peshev

Име Райко Пешев
Научнозвание/степен Професор, двм
Телефони
Факс
E-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Кабинет

Секция „Вирусология и вирусни болести” е създадена през 60-те години на ХХ век. Същността на работата й е комплексни научни изследвания, лабораторно-диагностична и методично-консултативна дейност в областта на актуалните за страната вирусни и сродни инфекции.

В структурата на секцията влизат следните лаборатории:

 • Национална референтна лаборатория (НРЛ) „Бяс”
 • НРЛ „Хламидии и рикетсии”
 • НРЛ „Трасмисивни спонгиформни ецефалопатии” (ТСЕ)
 • НРЛ „Ензоотична левкоза по говедата” (ЕЛГ)
 • „Вирусни болести по преживните животни”
 • „Вирусни болести по птиците”
 • „Вирусни болести по свинете”
 • „Молекулярна биология на вирусите”
 • „Клетъчни култури”
 • „Патоморфология”
 • „Електронна микроскопия”

Секцията е отговорна за диагностиката на вирусните заболявания по животните – бяс, Ку-треска, Марсилска треска, причинителите на хламидиални инфекции, рота и корона вирусните инфекции, херпес вирусните инфекции, бавните вирусни инфекции артрит енцефалит по козите и меди - висна по овцете, трансмисивните спонгиформни енцефалопатии по животните, скрейпи по овцете, вирусна диария –мукозна болест, аденовируси, параинфлуенца 3, ензоотична левкоза по говедата, Ауески по свинете, PRRS по свинете, цирковирусните инфекции по свинете, вирусните заболявания по птиците, хеморагична болест по зайците. Секцията е структурно звено към Националния референтен център по здравеопазване на животните и е акредитирана по БДС ISO 17025.

В научно отношение в секцията са разработват въпроси свързани с биологията, морфологията, имунологията и биохимията на вирусните заболявания по животните, в т.ч. редица зоонози. Извършват се мащабни епизоотологични проучвания, разработват се методи за диагностика и профилактика на вирусни, хламидиални и рикетсиални инфекции при животните и човека. Учените от звеното оказват постоянна методична и практическа помощ на оперативната ветеринарна мрежа и лабораториите в страната.

sekcia-virusologia-i-virusni-bolesti