Изпитвателна регионална лаборатория – Велико Търново

Ръководител лаборатория: доцент д-р Румен Караколев, двм
Име Д-р Румен Караколев
Научнозвание/степен Доцент, двм
Телефони 0879887013
Факс
E-mail
Кабинет Изпитвателна регионална лаборатория – гр. Велико Търново

Изпитвателна регионална лаборатория гр. В.Търново е наследник на бившия Регионален диагностичен ветеринарномедицински институт. Дейността на ИЛ е организирана в следните три направления - диагностика на КЧС; диагностика на ТСЕ; диагностика на бруцелоза и лептоспироза по животните и ензоотична левкоза по говедата.

Лабораторията е оборудвана със съвременни уреди и апарати в областта на тези направления и акредитирана по БДС ISO 17025 за установяване на антитела срещу вируса на КЧС. Предстои разширяване на обхвата на акредитация на лабораторията с методите за диагностика на останалите четири заболявания.