Секция "Аквакултути и болести по водни животни и пчели"

Ръководител: професор д-р Калинка Гургулова, двм
Име Калинка Иванова Гургулова
Научнозвание/степен професор, двм
Телефони (02) 9549379
Факс (02) 9530526
E-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Кабинет 119

ИЛ-Секция „Аквакултури и болести по водни животни и пчели” е създадена като самостоятелно звено в структурата на НДНИВМИ през 1985 г. Необходимостта от обособяването на такава структурна единица, която да обединява ветеринарномедицинската наука и да решава проблемите на практиката в областта на рибовъдството и пчеларството е наложено от повишените изисквания при все повече разширяващата се търговия на живи животни и техните продукти.

В състава на секция „Аквакултури и болести на водни животни и пчели” функционират две лаборатории - Национална референтна лаборатория «Болести по риби, морски мекотели и ракообразни” с Ръководител проф. д-р Ваня Чикова и лаборатория по "Болести на пчели и буби" с ръководител проф. д-р Калинка Гургулова. В секцията работят двама професори, един главен асистент, един асистент, двама ветеринарни лекари, един агроном.

В ИЛ-Секция „Аквакултури и болести на водни животни и пчели” се осъществява диагностична дейност за установяване на вирусни, бактериални и паразитни болести по рибите, аквакултурите, пчелите и бубите, както и научноизследователски и експертна дейност в областта на патологията на тези видове.

В лабораториите се извършва контрол при внос и износ на партиди оплоден хайвер, зарибителен и разплоден материал, пчели майки и пчелни продукти, в т.ч. арбитражни изследвания.

В Национална референтна лаборатория „Болести по риби, морски мекотели и ракообразни" се извършва диагностика за установяване на вирусна хеморагична септицемия по пъстървата, инфекциозна хемопоетична некроза, инфекциозна панкреатична некроза, пролетна виремия по шарана, ренибактериоза, аеромоноза, йерсиниоза, миксобактериоза, миксоматоза, ихтиофтириоза, костиоза, лернеоза при интензивно отглежданите в страната видове риби пъстърва, силвен, шаран, европейски канален сом, растителноядни (амур), толстолоб, есетрови риби.

В лаборатория „Болести по пчели и буби“ се диагностицират подлежащи на обявяване и значими за страната заболявания, като американски и европейски гнилец, нозематоза, акароза, вароатоза, малък кошерен бръмбар, кошерен акар, микотични и вирусни болести по пчелите.

В лабораторията се извършват също задължителните изследвания и контрол на всички партиди внос и износ на пчелни продукти - мед, восък, прополис и цветен прашец за храна на човека и пчелите, за фармацевтични и технически цели, за производство на восъчни основи и др.

Секцията е акредитирана по БДС ISO 17025.


Състав:

проф.д-р Калинка Гургулова, двм

проф.д-р Ваня Чикова, двм

гл.асистент д-р Петя Орозова, двм

асистент д-р Екатерина Милева

асистент д-р Светлина Кирова

д-р Антоанета Минкова

агроном Соня Такова

гл.специалист Йорданка Методиева