Телефонен указател

       
лаборатории и отдели име, фамилия длъжност телефон
  Директор – проф.д-р Паскал Желязков 952 12 77; факс 952 53 06  
отдел "ФУС"
н-к Отдел "ФУС" Виолета Борисова н-к отдел 952 14 41
Петя Мулячка 952 23 75
Ирина  Георгиева 952 23 75
  Николай Рангелов Гл.експерт 951 64 45
  Милена Николова гл.специалист 951 64 45
  Йорданка Борисова гл.специалист 952 23 75
  н-к Сектор "АИДО" Мария Карапанчева н-к сектор 952 39 03
  Валентин Мешанков шофьор - монтьор
  Георги Георгиев монтьор - ел.мрежи
Приемна - 953 05 26 д-р Петко Петков ст. експерт   953 05 26
  Соня Петрова гл. специалист 953 05 26
  Донка Пенева старши специалист 953 05 26
 
Вирусология и вирусни болести - 02/951 69 22 проф. д-р Райко Пешев ръководител секция   951 69 22
„ТСЕ” проф.д-р Райко Пешев ръководител секция
  Ас.д-р Мартин Христов  
  Жана Мадарова биолог
  Анка Читалова мед. лаборант
  Светла Димитрова биолог
  Олга Делийска ветеринарен лекар
 
НРЛ "Хламидии и рикетсии" доц.д-р Константин Симеонов ветеринарен лекар 951 69 22
  д-р Мариела Чилингирова ветеринарен лекар
"Бяс и контрол на ефикасността от ваксини"
  доц.д-р Даринка Илиева ветеринарен лекар 951 69 22
Мария Сталева микробиолог  
"Ензоотична левкоза по говедата" Доц.д-р Константин Симеонов ръководител лаборатория
"Патоморфология и електронна микроскопия" доц. Димитрина Казачка ръководител лаборатория
  ас.д-р Ренета Петрова ветеринарен лекар
"Екзотични и особено опасни инфекции" бул. "Ломско шосе" 190 доц.д-р Емилия Иванова рък.секция 834 10 04
НРЛ "Шап и везикулозни болести" Искра Славчева асистент
  Любов Орешкова ветеринарен лекар  
НРЛ " Син език по преживните и Африканска чума по конете" ас.д-р Симона Чакърова ръководител лаборатория 934 30 08
НРЛ КЧС доц.д-р Емилия Иванова ръководител лаборатория 834 10 04
 
НРЛ "Нюкясълска болест и инфлуенца А по птиците" гл. ас. Габриела Гужгулова ветеринарен лекар 934 54 02
 
"Бактериология и бактериални болести" доц. Стоянка Атанасова ръководител секция 952 34 37
 
  гл. ас.д-р Йоско Петков ветеринарен лекар
  ас.д-р Таня Савова-Лалковска ветеринарен лекар
НРЛ "Бруцелоза" доц.д-р Стоянка Атанасова-Цанкова ръководител лаборатория
  Иваничка Цветкова зооинжинер
  д-р Евгения Димитрова ветеринарен лекар
 
"Бактериални болести по животните" доц.д-р Албена Ангелова Ръководител лаборатория
  Д-р Светла Марашева Ветеринарен лекар
  Галина Бончева мед. лаборант
 
НРЦБХ проф.Христо Даскалов рък. секция 952 37 23
 
НРЛ "Салмонели кампилобактер и антимикробна резистентност" проф. д-р Христо Даскалов ръководител лаборатория
  ас. Гергана Матева ветеринарен лекар
  Мария Петрова ветеринарен лекар
  д-р Роза Вълчева ветеринарен лекар
  Петранка Маринова мед. лаборант
 
Микробиология и органолептика на храни ас. Гергана Крумова-Вълчева ветеринарен лекар
„Листерия и Ешерихия коли” гл. ас. Ева Гюрова-Мехмедова ръководител лаборатория
  Мариана Мулешкова мед. лаборант
  гл. ас. Ралица Попова-Илинкина ветеринарен лекар
приемна Грета Томанова гл. специалист 952 37 23
НРЛ "Морски биотоксини" гл. асистент Гинка Калинова Рък.лаборатория
  Пепа Мечкарова-Тодорова  
НРЛ "Контрол на водно съдържание в птиче месо" Елена Тодорова химик
"Аквакултури и болести по водни животни и пчели" – проф.д-р Калинка Гургулова - 02 954 93 79
НРЛ "Болести по морски мекотели и ракообразни" доц.д-р Ваня Чикова рък. лаборатория
  д-р Екатерина Милева ветеринарен лекар
  д-р Светлина Кирова ветеринарен лекар
  д-р Антоанета Минкова ветеринарен лекар
  гл. ас. Петя Орозова микробиолог
НРЛ "Здраве на пчелите" проф.д-р Калинка Гургулова ръководител лаборатория
  Соня Такова агроном
ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ДДД - доц. Д-р Таня Костова-ръководител секция – 02 953 33 29
НРЛ "Паразитозоонози" доц.д-р Таня Костова ръководител секция
  гл.ас.д-р Николай Лалковски ръководител лаборатория
НРЛ "Лептоспироза" Снежана Каменова мед. лаборант
"Паразитни болести по животните" проф.д-р Валентин Радев ветеринарен лекар
  ас.Ивелина Катеринова ветеринарен лекар  
  проф.д-р. Неделчо Неделчев ветеринарен лекар
  проф. Славея Кесякова ветеринарен лекар
НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ – гл.ас.д-р Юлияна Ташева ръководител секция - 952 39 03
НРЛ " Микотоксикология и екотоксикология" Доц. д-р. Юлиана Ташева ръководител лаборатория 0879 88 70 04
  Иван Колев гл. Специалист  
"Животински протеини във фуражите" гл. ас. Георги Калистратов ветеринарен лекар 206
  ас. София Иванова ветеринарен лекар 206
Гр.Велико Търново проф.д-р Румен Караколев Ръководител ИРЛ 0879 88 70 13 
  Стела Николова гл. експерт  
  Валентина Ангелова лаборант  
  Гичка Асенова лаборант  
  Даниел Николов асистент  
  Дияна Кръстева гл. специалист  
  Донка Неделчева ветеринарен лекар  
  Елица Гунчева мед. лаборант  
  Наталия Райкова лаборант  
  Павлина Каменова лаборант  
 Гр.Стара Загора Гл.ас.д-р Петкана Бадарова Ръководител ИРЛ ветеринарен лекар 042 62 67 32; 0879 887 017
  доц. Георги Василев   042 62 67 32; 0879 887 017
  Ваня Микулашева асистент  
  Гергана Фалджийска асистент  
  Еленка Милчева мед. лаборант  
  Иванка Сотирова лаборант  
  Константин Костов гл. асистент  
  Людмил Иванов асистент  
  Николай Чипилев асистент