";}; ?>
vetinst-building

Добре дошли

НДНИВМИ е специализирана структура на Българската агенция по безопасност на храните за провеждане на научноизследователска, научно-приложна, референтна, диагностична и експертна дейност в областта на здравеопазването на животните, безопасността на храните и фуражите и обектите на околната среда.