";}; ?>

Ръководители Национални Центрове

Национален център по безопасност на храни

Проф. Христо Даскалов

Национален център по здравеопазване на животните

доц. Юлиана Ташева двм