";}; ?>

Секция "Епизоотология и инфекциозни болести по животните"

Ръководител секция: Проф. д-р Райко Пешев, двм

raiko-peshev

Име Райко Пешев
Научнозвание/степен Професор, дн
Телефони 951 69 22
Факс 9525306
E-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Кабинет 219

Секция „Eпизоотология и инфекциозни болести по животните" е структурирана през 2019 г. от обединяването на секция „Вирусология и вирусни болести, създадена през 60-те години на ХХ век и секция „Бактериология и бактериални болести". В секция „Eпизоотология и инфекциозни болести по животните" се изпълняват комплексни научни изследвания, лабораторно-диагностични и методично-консултативна дейност относно етиологията, епизоотологията, диагностиката, профилактиката и контрола на актуални за страната вирусни и бактериални болести по животните.

В структурата на секцията влизат следните лаборатории:

• НРЛ „Трасмисивни спонгиформни ецефалопатии" (ТСЕ)
• НРЛ „Бяс и антракс"
• Лаб. „Вирусни болести по животните, хламидии и рикетсии"
• НРЛ „Ензоотична левкоза по говедата" (ЕЛГ)
• НРЛ „Туберкулоза"
• НРЛ „Бруцелоза"
• Лаб. „Бактериални болести по животните и хранителни среди"
• Научно-експериментална база „Вивариум"

В секцията се диагностицират вирусни заболявания по животните и зоонозни агенти, работи се по мониторингови програми, съфинансирани от Европейския съюз в НРЛ "ТСЕ" и НРЛ „Бяс и антракс", която изпълнява „Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на беса в България" при лисиците чрез орална ваксинация стартирала през 2009 г. и която продължава да се изпълнява понастоящем. В секция „Eпизоотология и инфекциозни болести по животните" се извършват лабораторно-диагностични изследвания за Ку-треска, Марсилска треска, агенти свързани със хламидиални инфекции, рота и корона вирусни инфекции, херпес вирусни инфекции, бавни вирусни инфекции артрит-енцефалит по кози и меди-висна по овце, скрейпи по овце, мукозна болест-вирусна диария, аденовируси, параинфлуенца 3, ензоотична левкоза по говедата, Ауески по свине, PRRS по свинете, цирковирусни инфекции по свинете, вирусни заболявания по птиците, хеморагична болест и миксоматоза по зайците. В научно отношение в секцията се разработват въпроси свързани с биологията, морфологията, имунологията и биохимията на вирусни и бактериални агенти по животните и зоонози. В лаборатория „Бактериални болести по животните" се извършват научноизследователски и диагностични изследвания на салмонелозите чрез изпълнение на мониторингова програма на ЕС за контрол на салмонела при развъдни стада, кокошки носачки, бройлери и пуйки. Разработките върху инфекциозните болести при свинете са съсредоточени върху епизоотологията, диагностиката и профилактиката на салмонелозите, колибактериозите, червенката, дизентерията, некротичния ентерит и хеморагичния илеит - причиняван от Лавсония интрацелуларис, актинобацилната плевропневмония. При конете се контролира заразния метрит, причиняван от Тайлорела еквигениталис, салмонелозен аборт при кобилите (Салмонела абортус екви), зоонозни инфекции, мит по кончетата и др. Обект на проучване в лабораторията са и някои други бактериални болести по животните - туларемия, микоплазмените инфекции, кампилобактериозата, анаеробните инфекции, листериоза, пастьорелоза и други. Лабораторията изготвя и необходимите хранителни среди за всички звена на НДНИВМИ. Учените от секцията оказват постоянна методична и практическа помощ на оперативната ветеринарна мрежа и лабораториите в страната. Основното направление в дейността на НРЛ „Туберкулоза" е борбата с туберкулозата по животните и разработването на съвременни методи за диагностика на заболяването. Диагностичните материали, които постъпват за детекция на туберкулозни бактерии в НРЛ „Туберкулоза" се изследват бактериологично и с молекулярно-биологичен метод PCR, в обхват на акредитация. Изолирането на салмонелни бактерии от фуражи е по БДС EN ISO 6579. Провежда се диагностика на заболяването антракс чрез бактериологично изолиране на Bacillus anthracis и Асколи преципитационен тест за антраксен антиген. В НРЛ „Бруцелоза" се извършва серологична диагностика на бруцелозата по животните, заразен епидидимит по кочове, сап и дурин по конете.

Секция „Eпизоотология и инфекциозни болести по животните" е структурно звено към Националния център по здравеопазване на животните и по-голяма част от методите на изследване са акредитирани по БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

Състав:
Проф. д-р Райко Пешев, дн
Доц. д-р Даринка Илиева, двм
Доц. д-р Константин Симеонов, двм
Доц. д-р Албена Ангелова, двм
Доц. д-р Таня Савова-Лалковска, двм
Гл.ас. д-р Ренета Петрова, двм
Гл.ас. д-р Йоско Петков, двм
Ас. д-р Валя Марашева
Дафина Атанасова, ветеринарен лекар
Жана Мадарова, биолог
Анка Читалова, гл. специалист
Албена Сотирова, гл. специалист
Полина Караилиева, гл. специалист
Олга Делийска, ветеринарен лекар
Антония Гидикова, специалист
Петя Пудина, биолог
Иваничка Цветкова, зооинжинер
Росица Димитрова, гл. експерт
Зюмра Байрам, ветеринарен лекар,
Весела Илчева, лаборант