";}; ?>

Научно-изследователска

There are no translations available.

Научноизследователски план за 2019 г. 

Проблем № 1 „Етиология, епизоотология, диагностика и борба с особено опасните, екзотични и други вирусни инфекции по ивотните" 

Ръководител: Проф. д-р Райко Пешев, дн 

1.53 Проучвания върху злокачествената катарална треска по преживните в България.
Ръководител на проекта: Проф. д-р Райко Пешев, дн
Срок за изпълнение: 01.07.2018 - 01.07.2021 г. 

1.54 Молекулярна и серологична детекция на Coxiella burnetii и антитела срещу нея в сборни проби от сурово мляко.
Ръководител на проекта: Доц. д-р Константин Симеонов, доктор
Срок за изпълнение: 01.09.2019 - 31.08.2022 г.  

Проблем 2 „Разработване, сравняване и внедряване на нови методи, средства и схеми за диагностика, профилактика и терапия на проблемни бактериални заболявания при животните“ 

Ръководител: Доц. д-р А.Димитрова, доктор 

2.35 Проучвания върху диагностиката и антимикробните средства, прилагани за контрол на RIEMERELLA ANATIPESTIFER инфекцията при водоплаващите птици"
Ръководител на проекта: Доц. д-р Албена Димитрова, доктор
Срок за изпълнение: 01.10.2019 - 30.09.2022 г. 

2.37 Проучване на патогенни за рибите Flavobacterium spp.
Ръководител на проекта: Доц. Петя Орозова, дб
Срок за изпълнение: 01.10.2019 - 01.11.2022 г. 

Проблем 3 „Епизоотология, диагностика и разработване на схеми за профилактика и борба с инвазионните болести по животните“ 

Ръководител: Доц. д-р Николай Лалковски, доктор 

3.30,,Проучвания върху разпространението на Alaria alata при дивите свине в България".
Ръководител на проекта: Доц. д-р Николай Лалковски, доктор
Срок за изпълнение: 01.01.2017 - 30.12.2020 г. 

Проблем 4 „Национална програма за осигуряване на безопасността и качеството на суровини, продукти и храни от животински произход" 

Ръководител: Проф. д-р Христо Даскалов, доктор 

4.42. „Проучване върху разпространението, методите за доказване и характеристиката на   норовируси в миди от Българското крайбрежие на Черно море".
Ръководител на проекта: Гл. ас. д-р Гергана Крумова-Вълчева, доктор
Срок на изпълнение: 01.01.2017 - 31.12.2019 г. 

4.43. „Проучване върху наличието на AFMI в мляко и млечни продукти чрез ELISA техника в България"
Ръководител на проекта: Д-р Николай Чипилев
Срок на изпълнение: 01.01.2017 - 30.12.2019. 

4.44. Микробна резистентност на щамове Escherichia coli и Salmonella spp. от птици, ваксинирани със салмонелни ваксини.
Ръководител на проекта: Проф. д-р Христо Даскалов, доктор
Срок на изпълнение: 01.06.2018 - 30.12.2020 

4.45. Проучване върху разпространението метицилин резистентни стафилококи (MRSA), изолирани от свинско и говеждо месо"
Ръководител на проекта: Гл.ас.д-р Гергана Крумова-Вълчева, доктор
Срок за изпълнение: 01.10.2019 - 31.10.2022 г. 

4.46 Разработване и валидиране на селективни твърда и течна хранителни среди за изолиране на карбапенемаза продуциращи Escherichia coli и Salmonella spp. от различни матрикси.
Ръководител на проекта: Гл.ас.д-р Ева Гюрова, доктор
Срок за изпълнение: 01.10.2019 - 30.09.2022 г. 

Проблем 5 „Микологични, токсикологични, недоимъчни и фармакологични проблеми при отглеждане на животните и защита на околната среда" 

Ръководител: Доц. д-р ЮлиянаТашева, доктор
 

Научноизследователски докторски програми 

1. Проучвания върху разпространението на Staphylococcus spp. и тяхното токсинопродуциране в суровини и храни.
Докторант: Теодора Николаева Иванова
Срок за изпълнение: 01.02.2014 - 01.02.2020 г. 

2. Епизоотологични и молекулярнобиологични проучвания на ИПН вирусни щамове.
Докторант: Екатерина Михайлова Милева
Срок за изпълнение: 01.02.2014 - 01.02.2020 г. 

3. Биологична потентност, специфичност и стабилност на различни партиди туберкулини за диагностика на туберкулозата по говедата.
Докторант: Гергана Пламенова Хаджиева
Срок за изпълнение: 01.02.2014 - 01.02.2020 г. 

4. Епизоотологично проучване върху ехинококозата при крайни и междинни гостоприемници.
Докторант: Ерсин Ибрахимов Ахмедов
Срок за изпълнение: 01.08.2014 - 01.08.2020 г. 

5. Хигиенни проучвания върху замърсяването с тежки и токсични метали на пчелен мед и някои пчелни продукти
Докторант: Маргарита Георгиева Маринова
Срок за изпълнение: 01.12.2014 - 01.12.2020 г. 

6. Идентификация и контрол на епизоотичните рискове в обекти на хранителната промишленост
Докторант: Николай Маринчев Чолаков
Срок за изпълнение: 01.08.2015 - 01.08.2020 г. 

7. Проучване на микрофлората и влияние полибактериален имуномодулатор върху някои фактори на естествената резистентност при есетрови риби"
Докторант: Преслава Людмилова Петрова
Срок за изпълнение: 03.02.2017 - 01.08.2020 г. 

8. Профилактика, борба и контрол на болестта заразен нодуларен дерматит в Република България.
Докторант: Ивайла Давидова
Срок за изпълнение: 12.03.2018 - 12.03.2021 г.