";}; ?>

Директор на НДНИВМИ

There are no translations available.

Име Д-р Емилия Иванова
Научнозвание/степен Доцент, двм
Телефони (02) 952 12 77
Факс (02) 952 53 06
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Председател на Общото събрание на учените

Име Д-р Албена Димитрова
Научнозвание/степен Доцент, двм
Телефони 0887 681 774
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Председател на НСВМ

Име Д-р Райко Пешев
Научнозвание/степен Професор, дн
Телефони 0879 497487
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Главен научен секретар

Име Д-р Даринка Илиева
Научнозвание/степен Професор, двм
Телефони 0877 399 322
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Доц. д-р Емилия Иванова, двм - ИЛ "Екзотични и особено опасни инфекции"

Проф. д-р Райко Пешев, дн - Секция "Епизоотология и инфекциозни болести по животните"

Проф. д-р Христо Даскалов, двм – Секция "Безопасност на храни"

Доц. д-р Николай Лалковски, двм - Секция "Патология, паразитология и паразитни болести по животните, болести по водни животни и пчели"

Гл. ас. д-р Петкана Бадарова, двм - Изпитвателна регионална лаборатория гр. Ст. Загора

Проф. д-р Румен Караколев, двм - Изпитвателна регионална лаборатория – гр. В.Търново