";}; ?>

Ръководители на научни секции в НДНИВМИ

There are no translations available.

Доц. д-р Емилия Иванова, двм - ИЛ "Екзотични и особено опасни инфекции"

Проф. д-р Райко Пешев, дн - Секция "Епизоотология и инфекциозни болести по животните"

Проф. д-р Христо Даскалов, двм – Секция "Безопасност на храни"

Доц. д-р Николай Лалковски, двм - Секция "Патология, паразитология и паразитни болести по животните, болести по водни животни и пчели"

Гл. ас. д-р Петкана Бадарова, двм - Изпитвателна регионална лаборатория гр. Ст. Загора

Проф. д-р Румен Караколев, двм - Изпитвателна регионална лаборатория – гр. В. Търново