";}; ?>

Изпитвателна регионална лаборатория гр. Стара Загора

There are no translations available.

Ръководител гл. ас. д-р Петкана Желязкова
Име Петкана Желязкова
Научнозвание/степен гл. ас., двм
Телефони 0879887017
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

След настъпили промени в сферата на ветеринарномедицинската дейност през 2011 г. Регионалния диагностичен ветеринарномедицински институт, град Стара Загора е преименуван в Изпитвателна регионална лаборатория (ИРЛ), която преминава в структурата на НДНИВМИ към БАБХ.

На настоящия етап дейността на ИРЛ, гр. Стара Загора е организирана в следните няколко направления - диагностика на КЧС и АЧС; диагностика на ТСЕ; диагностика на бруцелоза, лептоспироза, заразен епидидимит по кочове, ензоотична левкоза по говедата и провеждане на официален контрол за трихинела.

Лабораторията е оборудвана със съвременни уреди и апарати в областта на тези направления и акредитирана по БДС ISO 17025:2018.