";}; ?>

Защитили докторанти след 2011 година

There are no translations available.

д-р Ренета Тодорова Петрова, по научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните" (4.03.12) на тема: „Проучвания върху цирковирусните инфекции при свинете в България", при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2019 година – образователна и научна степен „доктор" по ветеринарна медицина.

д-р Петкана Желязкова Бадарова, научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните" (4.03.12) на тема: „Проучвания върху активността на О-полизахарид от BRUCELLA ABORTUS 99 с цел оптимизиране на серологичната диагностика на бруцелозата по свинете", при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2019 година – образователна и научна степен „доктор" по ветеринарна медицина.

д-р Людмил Желев Иванов, научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните" (4.03.12) на тема: „Етиологични и епизоотологични проучвания върху заразната ектима по овцете и козите в България", при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2018 година – образователна и научна степен „доктор" по ветеринарна медицина.

Събин Димитров Хаджиев, научна специалност „Елизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните" (4.03.12) на тема: „Сравнителни изследвания на серологични методи за диагностика на бруцелоза", при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2018 година – образователна и научна степен „доктор" по ветеринарна медицина.

д-р Красимира Евгениева Петкова, научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания на животните" (4.03.12) на тема „Разпространение, диагностика и контрол на проблемните бактериални ентерити при подрастващи прасета в промишленото свиневъдство", при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2017 година – образователна и научна степен „доктор" по ветеринарна медицина.

д-р Велизар Юстиниянов Бумбаров, научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания на животните" (4.03.12) на тема „Създаване на полимер базиран метод за експресно крио имунохистохимично доказване на вирусите на чумата (PPRV) и шарката по овцете и козите (S&GPV)" при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2017 година – образователна и научна степен „доктор" по ветеринарна медицина.

д-р София Любомирова Иванова, научна специалност „Патология на животните" (4.03.06) на тема „Сравнителни токсикологични и клинико-фармакологични изследвания на български цинков метионат, цинков L-аспартат и цинков сулфат при пилета-бройлери", при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2016 година – образователна и научна степен „доктор" по ветеринарна медицина.

д-р Петя Петкова Иванова, научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания на животните" (4.03.12) на тема „Епизоотологичен надзор, оценка и модел за управление на риска от проникване и разпространение на Африканската чума по свинете в България", при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2016 година – образователна и научна степен „доктор" по ветеринарна медицина.

д-р Цвятко Маринов Александров, научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания на животните" (4.03.12) на тема „Епизоотологичен анализ и методи за контрол на класическата чума по свинете и шапа в България за периода 2005-2013 г." при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2015 година – образователна и научна степен „доктор" по ветеринарна медицина.

д-р Таня Петрова Савова-Лалковска, научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания на животните" (4.03.12) на тема „Съвременни методи за диагностика на инфекции, причинени от Mycobacterium avium и Mycobacterium paratuberculosis" при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2015 година – образователна и научна степен „доктор" по ветеринарна медицина.

д-р Ралица Атанасова Попова-Илинкина, научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза" (4.03.11) на тема „Проучвания върху разпространението, характеристиките и патогенните фактори на Escherichia coli изолирани от храни" при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2014 година – образователна и научна степен „доктор" по ветеринарна медицина.

д-р Константин Димитров Костов, научна специалност "Патология на животните" (4.03.06) на тема„Проучвания върху някои клиникоморфологични промени при пилета и патета със смесена афла- и охратоксикоза след прилагане на селед" при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2014 година – образователна и научна степен „доктор" по ветеринарна медицина.

д-р Кирил Митев Димитров, научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните" (4.03.12) на тема „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните" при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2013 година – образователна и научна степен „доктор" по ветеринарна медицина.

д-р Юлиан Димитров Тумбарски, научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните" (4.03.12) на тема "Проучвания върху разпространението, циркулацията и значението на слабопатогенни птичи парамиксовируси от серотип 1 в България" при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2013 година – образователна и научна степен „доктор" по ветеринарна медицина.

д-р Гергана Любомирова Крумова-Вълчева, научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза" (4.03.11) на тема „Микробиологични проучвания при производство на живи двучерупчести мекотели (молюски)" (4.03.11) при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2013 година – образователна и научна степен „доктор" по ветеринарна медицина.

д-р Атанаска Маринова Маринова – Петкова, научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните" (4.03.12) на тема „Проучвания върху екологичната циркулация и молекулярната епизоотология на инфлуенца А вирусите по домашните и диви водоплаващи птици в България" при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2012 година – образователна и научна степен „доктор" по ветеринарна медицина.

д-р Петър Валериев Събев, научна специалност "Паразитология и инвазионни болести на животните и човека" (4.03.07) на тема "Етиологични, епизоотологични и клиникопатогенетични аспекти на еймериозата по козите" при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2012 година – образователна и научна степен „доктор" по ветеринарна медицина.

д-р Николай Цветанов Лалковски, научна специалност "Паразитология и инвазионни болести на животните и човека" (4.03.07) на тема "Проучвания върху Taenia pisiformis и пизиформната цистицеркоза по зайците" при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2012 година – образователна и научна степен „доктор" по ветеринарна медицина.