";}; ?>

Документи

There are no translations available.

СЕРТИФИКАТ:
         Сертификат за акредитация
         Заповед за акредитация

УСЛУГИ И МЕТОДИ:
         Общ списък на услугите

ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ – НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА, НАДЗОР, КОНТРОЛ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО ЖИВОТНИТЕ И ЗООНОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ:
         Писмо за изпращане на взети кръвни проби за изследване в ИРЛ Велико Търново за диагностика на Бруцелоза, Бруцелоидоза, Лептоспироза, Ензоотична левкоза, КЧС, АЧС /домашни свине/ ;
         Писмо за изпращане на взети проби за изследване в ИРЛ Велико Търново за диагностика на КЧС, АЧС /диви свине/;
         Писмо за изпращане на взети кръвни проби за изследване в ИРЛ Велико Търново за диагностика на ТСЕ /ЕПЖ и ДПЖ/:
         - Формуляр ЗХОЖ 29
         - Формуляр ЗХОЖ 30

ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ - ПЛАТЕНА ДИАГНОСТИКА:
         Молба за лабораторно изпитване

ЖАЛБИ:
         Процедура за управление на жалби

АНКЕТА:
         Анкетен лист